Hỗ trợ 24/7 từ một người thật đã bao gồm trong thuê bao trả tiền của bạn cho gói G Suite.
Nếu bạn không phải là quản trị viên G Suite, hãy truy cập Google Trợ giúp để nhận được hỗ trợ cho sản phẩm của bạn.

Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi

Tìm các bài viết về mọi nội dung từ thiết lập tới lập hóa đơn cũng như giải pháp cho các sự cố ít phổ biến hơn

Các chủ đề phổ biến nhất

Nhận ngay câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất

Truy cập Trung tâm hỗ trợ quản trị viên G Suite.